SolveHR株式会社

求人情報

求人情報検索-Job information search-

*[language] 日本語、English、中文、Việt Nam、Indonesia
Two days off per weekBonusNEW!!

[Nhân viên toàn thời gian] Đó là một công việc tại một cơ sở (nhà hàng) loại B hỗ trợ việc làm liên tục! !!(NO.20)

Company NameNo. Hộ lý 20
Work LocationThành phố Sendai Tỉnh Miyagi
Employment TypeNhân viên hợp đồng( kỹ năng đặc định)
Job TitleHộ lý, tiếp khách.
Salarylương tháng 161,920yen ~173,260yen
Job DescriptionHỗ trợ người bị tàn tật trong cuộc sống hằng ngày và trong công việc ( nhà hàng). Hướng đến mục tiêu tạo ra một nhà hàng mang đến sự vui vẻ cho người khuyết tật và các khách hang đến nhà hang. Chủ yếu là làm công việc tiếp khác(hour). Có các cuộc họp, trao đổi định kỳ, chúng tôi chào đón các bạn năng động, khoẻ mạnh.
Personnel Requirements ○Đã hoặc sắp đỗ kỹ năng đặc định ngành hộ lý, hoặc đã hoàn thành hợp đồng thực tập sinh 2go. ○N4 trở lên ○Đỗ bằng tiếng nhật ngành hộ lý.
Working Hours ○6:00 ~ 15:00 ※Có thể thay đổi theo lịch ○Giải lao 60 phút
Overtime Trung bình tháng 5 tiếng.
Vacations and Vacations Nghỉ thứ 4, chủ nhật và các ngày lễ, năm nghỉ 125 ngày.
Allowance [Lương tháng (a+b)161,920yen~173,260yen (a) Lương cơ bản 152,000yen~160,000yen ※ Nếu tính theo giờ (950yen~1,000yen)× 8H × 20ngày (b) -Trợ cấp đi làm buổi sáng sớm 4,920yen~5,260yen -Trợ cấp cải thiện điều trị 5,000yen~8,000yen ○Hỗ trợ chi phí đi lại lên đến 20,000yen.
Treatment ○Tham gia các loại bảo hiểm xã hội (Koyou, Rousai, Kenkou, Kousei)
Other ○Thời hạn hợp đồng (1năm) ○Thời gian thử việc (3tháng, điều kiện làm việc, lương không thay đổi so với làm chính thức) ○Tăng lương: 3,000yen~10,000yen (Tuỳ thành tích năm trước) ○Thưởng: Năm 2 lần 20,000yen~100.000yen (Tuỳ thành tích năm trước) ○Mỗi tháng chốt lương ngày cuối tháng và ngày 10 tháng sau trả lương.
Location Thành phố Sendai Tỉnh Miyagi
Establishment 2004
Capital 3,000,000yen
Number of Employees 48người (tại nơi làm việc có 6 người)
Company PR Chúng tôi hướng tơi việc tạo một môi trường làm việc và sinh sống cho người bị khuyết tật. Kinh nghiệm cũng như bằng cấp của ngành có thể giúp ích cho bạn trong lúc xin việc sau khi về nước,bạn có muốn góp sức cùng chúng tôi để hoàn thành ước mơ và trao dồi phát triển bản than không? Thành phố Sendai Tỉnh Miyagi.
Two days off per week Bonus NEW!!

[Nhân viên toàn thời gian] Đó là một công việc tại một cơ sở (nhà hàng) loại B hỗ trợ việc làm liên tục! !!(NO.20)

Company Name No. Hộ lý 20
Work Location Thành phố Sendai Tỉnh Miyagi
Employment Type Nhân viên hợp đồng( kỹ năng đặc định)
Job Title Hộ lý, tiếp khách.
Salary lương tháng 161,920yen ~173,260yen
Job Description Hỗ trợ người bị tàn tật trong cuộc sống hằng ngày và trong công việc ( nhà hàng). Hướng đến mục tiêu tạo ra một nhà hàng mang đến sự vui vẻ cho người khuyết tật và các khách hang đến nhà hang. Chủ yếu là làm công việc tiếp khác(hour). Có các cuộc họp, trao đổi định kỳ, chúng tôi chào đón các bạn năng động, khoẻ mạnh.
 
Personnel Requirements ○Đã hoặc sắp đỗ kỹ năng đặc định ngành hộ lý, hoặc đã hoàn thành hợp đồng thực tập sinh 2go. ○N4 trở lên ○Đỗ bằng tiếng nhật ngành hộ lý.
Working Hours ○6:00 ~ 15:00 ※Có thể thay đổi theo lịch ○Giải lao 60 phút
Overtime Trung bình tháng 5 tiếng.
Vacations and Vacations Nghỉ thứ 4, chủ nhật và các ngày lễ, năm nghỉ 125 ngày.
Allowance [Lương tháng (a+b)161,920yen~173,260yen (a) Lương cơ bản 152,000yen~160,000yen ※ Nếu tính theo giờ (950yen~1,000yen)× 8H × 20ngày (b) -Trợ cấp đi làm buổi sáng sớm 4,920yen~5,260yen -Trợ cấp cải thiện điều trị 5,000yen~8,000yen ○Hỗ trợ chi phí đi lại lên đến 20,000yen.
Treatment ○Tham gia các loại bảo hiểm xã hội (Koyou, Rousai, Kenkou, Kousei)
Other ○Thời hạn hợp đồng (1năm) ○Thời gian thử việc (3tháng, điều kiện làm việc, lương không thay đổi so với làm chính thức) ○Tăng lương: 3,000yen~10,000yen (Tuỳ thành tích năm trước) ○Thưởng: Năm 2 lần 20,000yen~100.000yen (Tuỳ thành tích năm trước) ○Mỗi tháng chốt lương ngày cuối tháng và ngày 10 tháng sau trả lương.
Location Thành phố Sendai Tỉnh Miyagi
Establishment 2004
Capital 3,000,000yen
Number of Employees 48người (tại nơi làm việc có 6 người)
Company PR Chúng tôi hướng tơi việc tạo một môi trường làm việc và sinh sống cho người bị khuyết tật. Kinh nghiệm cũng như bằng cấp của ngành có thể giúp ích cho bạn trong lúc xin việc sau khi về nước,bạn có muốn góp sức cùng chúng tôi để hoàn thành ước mơ và trao dồi phát triển bản than không? Thành phố Sendai Tỉnh Miyagi.