SolveHR株式会社

求人情報

求人情報検索-Job information search-

*[language] 日本語、English、中文、Việt Nam、Indonesia
Experienced persons are welcomeDormitory and company housing availableForeign nationals are activeVisa support available

[Nhân viên toàn thời gian] Công việc trong nhà tập thể! (No.6)

Company NameNo.Kaigo6
Work LocationTỉnh Chiba, Thành phố Katori, Sawara
Employment TypeNhân viên toàn thời gian (kỹ năng đặc định)
Job TitleHộ lý
SalarySố tiền hàng tháng 200,000 yen~205,000 yen.
Job DescriptionHỗ trợ các vấn đề về sinh hoạt và trợ giúp các công việc trong ngành hộ lý.
Personnel Requirements ○Đã hoặc sắp đỗ kỹ năng đặc định ngành hộ lý. ○N4 trở lên.
Working Hours ①7:00~16:00 ②11:00~20:00 ③20:00~29:00 ○Giải lao: 60phút
Overtime Tăng ca tháng 10-20 tiếng.
Vacations and Vacations Tăng ca tháng 10-20 tiếng.
Allowance ○Lương cơ bản lương tháng175,000yen ○Tăng ca làm đêm. 25,000 yen~ 30,000 yen. (Mỗi tháng 5~6lần, 5,000 yen/lần)
Other Có cung cấp nhà ở(Phí 20,000yen+điện nước ga)
Location Tỉnh Chiba, Thành phố Katori, Sawara
Company PR Có senpai người Việt Nam và myanmar,nên nếu bạn không cần lo lắng về vốn tiếng nhật của mình. Hãy liên hệ cho chúng tôi nhé!
Experienced persons are welcome Dormitory and company housing available Foreign nationals are active Visa support available

[Nhân viên toàn thời gian] Công việc trong nhà tập thể! (No.6)

Company Name No.Kaigo6
Work Location Tỉnh Chiba, Thành phố Katori, Sawara
Employment Type Nhân viên toàn thời gian (kỹ năng đặc định)
Job Title Hộ lý
Salary Số tiền hàng tháng 200,000 yen~205,000 yen.
Job Description Hỗ trợ các vấn đề về sinh hoạt và trợ giúp các công việc trong ngành hộ lý.
 
Personnel Requirements ○Đã hoặc sắp đỗ kỹ năng đặc định ngành hộ lý. ○N4 trở lên.
Working Hours ①7:00~16:00 ②11:00~20:00 ③20:00~29:00 ○Giải lao: 60phút
Overtime Tăng ca tháng 10-20 tiếng.
Vacations and Vacations Tăng ca tháng 10-20 tiếng.
Allowance ○Lương cơ bản lương tháng175,000yen ○Tăng ca làm đêm. 25,000 yen~ 30,000 yen. (Mỗi tháng 5~6lần, 5,000 yen/lần)
Other Có cung cấp nhà ở(Phí 20,000yen+điện nước ga)
Location Tỉnh Chiba, Thành phố Katori, Sawara
Company PR Có senpai người Việt Nam và myanmar,nên nếu bạn không cần lo lắng về vốn tiếng nhật của mình. Hãy liên hệ cho chúng tôi nhé!